Orientation of New Student on March Semester 2018
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เทอมมีนาคม 2018

ปฐมนิเทศ มีนาคม 2018 ธนาคารแห่งประเทศจีน ประกันสุขภาพ AIG นิตยสารจีนไทย
บริการตั้งชื่อจีนให้ฟรี ทีมงานใจดี ยินดีให้ข้อมูล ด้วยความเต็มใจ
สอบถามทุกเรื่อง ตอบให้ฉับไว จะไปเมืองไหน ยินดีให้บริการ
รับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์
รับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์
พี่ๆพร้อมให้ข้อมูลในแต่ละเมือง
บรรยากาศภายในงาน
บรรยากาศภายในงาน