Orientation of New Student on Mar Semester 2017
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เทอมมีนาคม 2017

ปฐมนิเทศ มีนาคม 2017 ธนาคารแห่งประเทศจีน นิตยสารจีนไทย บริการตั้งชื่อจีนให้ฟรี
บรรยากาศของงาน ทีมงานใจดี ยินดีให้ข้อมูล ด้วยความเต็มใจ
รับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์
รับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์
พี่ๆพร้อมให้ข้อมูลในแต่ละเมือง
บรรยากาศภายในงาน