Orientation of New Student on Mar 2016
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มีนาคม 2016

ปฐมนิเทศน์ มีนาคม 2016 ธนาคารแห่งประเทศจีน นิตยสารจีนไทย สมาคมศิษย์เก่า ม.จีน
บรรยากาศของงาน บรรยากาศของงาน ทีมงานใจดี บริการตั้งชื่อจีนให้ฟรี
พร้อมให้ข้อมูล
บรรยากาศภายในงาน
กิจกรรมพิเศษสำหรับน้องๆ ผู้ได้รับรางวัล BOC ตอบคำถามของธนาคาร ผู้ได้รับรางวัล BOC
บรรยากาศภายในงาน