HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
HIT Shenzhen Graduate School

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฮาร์บิน วิทยาเขตเซินเจิ้น
มีหลักสูตรภาษาจีนปกติและเร่งรัด
อยู่เมืองเซินเจิ้น

ประวัติโดยย่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฮาร์บิน วิทยาเขตเซินเจิ้น ก่อตั้งขึ้นในปี 2002 เน้นการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมเป็นหลัก ขณะเดียวกันได้มีการบูรณาการกับสาขาต่างๆด้วย เช่น บริหาร วิทยาศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีชื่อด้านศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งหนึ่ง ของประเทศจีน และยังมีชื่อเสียงด้านความเข้มงวดในมาตรฐานและความสามารถที่ยอดเยี่ยม มีความเป็นเลิศทั้งคุณภาพอาจารย์และความสามารถด้านการวิจัย เป็น 1 ใน 9 พันธมิตรสถาบันการศึกษาชั้นสูงของจีน (C9)

Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร
 1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว | Long - Term Chinese Training Programs
 2. ใน 1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ เทอมฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน ถึง มกราคมปีถัดไป) และ เทอมฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม ถึง กรกฎาคม) ชั้นเรียนแบ่งตามระดับต้น กลาง และ สูง รวม 4 ระดับชั้นซึ่งรวมตั้งแต่ระดับที่ไม่มีพื้นฐานเลย โดยจะมีการสอบเพื่อวัดระดับในช่วงเปิดภาคการศึกษา เพื่อจัดเข้าชั้นเรียนที่เหมาะสม

  เนื้อหาการเรียนการสอน ครอบคลุมทั้งในส่วนของการฝึกทักษะ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ชั้นเรียนภาษาจีนเรียน 20 คาบต่อสัปดาห์ โดยในช่วงเช้าจะเป็นการเรียนภาษาจีน และในช่วงบ่ายจะเป็นวิชาเลือก

 3. หลักสูตรภาษาจีนเร่งรัดสำหรับนักศึกษาต่างชาติ | Intensive Chinese Training Programs
 4. เป็นหลักสูตรภาษาจีนเร่งรัดที่เรียนทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ซึ่งจะช่วยพัฒนาภาษาจีนภายในระยะเวลาอันสั้น ผู้ที่เรียนหลักสูตรเร่งรัดยังได้พักห้องคู่ฟรีอีกด้วย

  ค่าเรียน

  หลักสูตร

  ค่าสมัคร

  ค่าเรียน

  หลักสูตรภาษาจีนระยะยาว

  400 หยวน

  8,800 หยวน ต่อเทอม 17,600 หยวน ต่อปี

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย

  ประเภทที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก ราคา / คน /เดือน

  ห้องเดี่ยว    ห้องน้ำในตัว โต๊ะเขียนหนังสือ เตียง ตู้เสื้อผ้า เครื่องปรับอากาศ
  (ชำระล่วงหน้า 6 เดือน) สามารถทำเรื่องขอคืนได้ถ้าอยู่ไม่ครบ

  1,000 หยวน
     

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ HIT Shenzhen Graduate School เงินหยวน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
ค่าที่พัก
(ประมาณการ 135 วัน)
ค่าวีซ่า  
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-เซินเจิ้น สายการบิน Air Asia  
รวมค่าใช้จ่าย  
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 5 บาท/หยวน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย
ค่าห้องพักต้องชำระ 6 เดือน (รวมมัดจำแล้ว) กรณีอยู่ไม่ถึง 6 เดือน สามารถทำเรื่องคืนได้
 
 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้
  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)
  • สำเนายรับรองการจบการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)
  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ
 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท
  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาโทรสารหลักฐานใบโอนเงินมายัง 0-2229-4479 พร้อมระบุชื่อผู้สมัครและมหาวิทยาลัยที่สมัคร
  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
 • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี
ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • อายุ 18 - 45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย

คลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูป