HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Fengjia University | 逢甲大学

มหาวิทยาลัยเฟิงเจีย
มีหลักสูตรภาษาจีนปกติ
อยู่เมืองไทจง

ประวัติโดยย่อ มหาวิทยาลัยเฟิงเจีย นับเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่สำคัญของเมืองไทจง โดยมีสถานที่ตั้งใกล้กับตลาดเฟิงเจีย เปิดสอนในหลากหลายสาขาวิชาทั้งด้านวิทยาศาสตร์และด้านศิลปศาสตร์

Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร
 1. การเรียนจะเน้นการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีน โดยจะเรียนเป็นจีนตัวเต็ม  การแบ่งระดับอย่างคร่าวๆ คือ ระดับพื้นฐาน ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง โดยจะมี คอร์สวัฒนธรรม เช่น พู่กันจีน วาดรูปจีน ร้องเพลง งิ้ว

  ซึ่งคอร์สต่าง ๆ นี้จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจในวัฒนธรรมของ ไต้หวัน และช่วยในการดำเนินชีวิตในไต้หวันได้ดีขึ้น โดยคอร์สต่างๆสอนเป็นภาษาจีนทั้งสิ้น

  ค่าใช้จ่าย (หน่วยเป็นเงินดอลล่าห์ไต้หวัน NT$)

  ระยะเวลาเรียน

  ค่าเรียน

  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

  3 เดือน

  NT$ 25,000

  ค่าหนังสือ NT$ 600-1000
  ค่าประกัน NT$ 870 ชำระที่มหาวิทยาลัย

  6 เดือน

  NT$ 49,500

  9 เดือน

  NT$ 73,500

  12 เดือน

  NT$ 97,000

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย
  ทางมหาวิทยาลัยไม่มีหอพักภายใน แต่มีแนะนำหอพักด้านนอกให้

  Li Guan 麗 冠 ชำระทีเดียวตอนเข้าพัก   

  ประเภทห้อง

  สัญญา  3 เดือน

  สัญญา 6 เดือน

  ห้องเดี่ยว

  NT$5,700 - NT$7,000

  NT$4,900 - NT$6,000

  ห้องคู่ (ราคาต่อห้อง)

  NT$6,400 - NT$8,000

  NT$5,500 - NT$6,900

  Maintenance fee

  NT$500permonth

  Internet fee

  NT$400permonth (pay for3months

  Water

  NT$13/cubic meter

  Electricity

  ตามความจริง ประมาณ NT$200-300

  AddressNo.1,Alley77, Lane277,XiAnStreet,TaichungCity (12-minute walk to the campus)

     


ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ Fengjia University เงินหยวน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
ค่าที่พัก
(ประมาณการ 135 วัน)
ค่าวีซ่า  
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-ไทจง สายการบิน Vietjet  
รวมค่าใช้จ่าย  
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 1.2 บาท/ดอลล่าห์ไต้หวัน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย
ค่าห้องพักต้องชำระ 6 เดือน (รวมมัดจำแล้ว) กรณีอยู่ไม่ถึง 6 เดือน สามารถทำเรื่องคืนได้
 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้
  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 6 ใบ
  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)
  • สำเนายรับรองการจบการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)
  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
  • Bank Statement ขั้นต่ำUS$2000
 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ
 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท
  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาโทรสารหลักฐานใบโอนเงินมายัง 0-2229-4479 พร้อมระบุชื่อผู้สมัครและมหาวิทยาลัยที่สมัคร
  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

เทอม
เวลาเรียน
ปิดรับสมัคร

Spring Quarter

5 มี.ค – 31 พ.ค.

ภายใน 4 ธ.ค.

Summer Quarter

5 มิ.ย. – 31 ส.ค.

ภายใน 4 มี.ค.

Autumn Quarter

5 ก.ย. – 30 พ.ย.

ภายใน 4 มิ.ย.

Winter Quarter

5 ธ.ค. – 28 ก.พ.

ภายใน 4 ก.ย.

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • อายุ 18 - 45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย

คลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูป