HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Beijing Foreign Studied University

มหาวิทยาลัยด้านภาษาต่างประเทศของปักกิ่ง
อันดับหนึ่งด้านภาษาต่างประเทศ
อันดับสองด้านความพึงพอใจของนักเรียน

ประวัติโดยย่อ

Beijing Foreign Studies University (BFSU) หรือ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศแห่งปักกิ่ง ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1941 เป็นสถาบัน ภาษาต่างประเทศแห่งแรก ประกอบด้วย 8 คณะภาควิชาภาษา มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ในสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ และ การแปล มีเปิดสอนกว่า 30 ภาษา รวมทั้งภาษาไทย จัดเป็นมหาวิทยาลัยด้านภาษาต่างประเทศอันดับ 1 ของประเทศจีน มีคณะวิชาต่างๆเปิด สอน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
วิทยาเขตตั้งอยู่ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองปักกิ่ง ในเขตใจกลางเมือง ตรงถนนวงแหวนรอบที่ 3 ของปักกิ่ง การเดินทางสะดวก ตัวมหาวิทยาลัยแบ่งเป็น 2 วิทยาเขต ตั้งอยู่ตรงข้ามกัน สามารถนั่งรถไฟฟ้าสถานี Gong Zhu Fen ( 公主坟) และนั่งรถประจำทางประมาณ 7-8 สถานีก็จะถึงมหาวิทยาลัย หรือลงสถานี Wei Gong Cun (魏公村)

Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร

 1. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปิ บรรยายอังกฤษ | Undergraduate Program
 2. แบ่งเป็น 4 สาขาได้แก่ International Finance, International Marketing, International Business, Chinese Business Studies ใน 1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ เทอมฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน ถึง มกราคมปีถัดไป) และ เทอมฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม ถึง กรกฎาคม)

 3. หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี | Postgraduate Program

   


  ค่าเรียน

  หลักสูตร

  ค่าสมัคร

  ค่าเรียน

  ค่ากิจกรรม

  ปริญญาตรี บรรยายอังกฤษ 4 ปี

  800 หยวน

  34,900 ต่อปี

  3000 หยวน

  ปริญญาโท บรรยายอังกฤษ 2 ปี

  44,900 ต่อปี

   
  * กรณีได้ IELTS 5 ต้องลงทะเบียนเรียนเตรียมความพร้อม 15,000 หยวน

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย
  อาคาร White Building

  ประเภทที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก ราคา / คน / วัน
  ห้องเดี่ยว ห้องน้ำรวม เครื่องปรับอากาศ 60 หยวน
   ห้องเดี่ยว ห้องน้ำส่วนตัว เครื่องปรับอากาศ ทีวี ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ 70 หยวน
  ห้องคู่ ห้องน้ำรวม เครื่องปรับอากาศ 40 หยวน

  อาคารหมายเลข 6, 7

  ประเภทที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก ราคา / คน / วัน
  ห้องคู่ ห้องน้ำรวม เครื่องปรับอากาศ 40 หยวน

  อาคาร Guojiao Building.

  ประเภทที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก ราคา / คน / วัน
  ห้องเดี่ยว ห้องน้ำรวม เครื่องปรับอากาศ 70 หยวน
  ห้องเดี่ยว ห้องน้ำส่วนตัว เครื่องปรับอากาศ 90 หยวน
  ห้องชุด ห้องน้ำส่วนตัว เครื่องปรับอากาศ 200 หยวน/ ห้อง

      หมายเหตุ          - ห้องพักรวมค่าน้ำแล้ว
                              - โทรศัพท์ในหอพักใช้ระบบ 201
                              - การใช้อินเตอร์เน็ตต้องซื้อบัตรเติมเงิน


ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ Beijing Foreign Studied University เงินหยวน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
ต่อปี
ค่าที่พัก
(ประมาณการ 135 วัน)
ค่าวีซ่า  
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-ปักกิ่ง สายการบิน Air China  
รวมค่าใช้จ่าย  
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 5 บาท/หยวน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย
 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้
  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
  • ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และ เอกสารรับรองวุฒิการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย อย่างละ 1 ฉบับ
  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
  • ผลสอบ IELTS 6.0 หรือ TOEFL(IBT) 79 หรือ TOEIC 750 สำหรับปริญญาตรี
  • ผลสอบ IELTS 6.5 หรือ TOEFL(IBT) 88 หรือ TOEIC 800 สำหรับปริญญาโท
 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ
 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 25,000 บาท
  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาโทรสารหลักฐานใบโอนเงินมายัง 0-2229-4479 พร้อมระบุชื่อผู้สมัครและมหาวิทยาลัยที่สมัคร
  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
 • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)
 
ช่วงเวลารับสมัคร
ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 18 - 45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย (หลักสูตรปริญญาตรี)หรือ ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปริญญาโท)

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย

คลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูป คลิกเพื่อดูรูป คลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูป คลิกเพื่อดูรูป คลิกเพื่อดูรูป