HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Beijing University
北京大学

มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของจีน
มีหลักสูตรภาษาจีนเร่งรัด
ใกล้รถไฟฟ้า

ประวัติโดยย่อ

มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1898 มหาวิทยาลัยปักกิ่ง เป็นมหาวิทยาลัยหลวง(京师大学堂) ก่อนเปลี่ยนชื่อเมื่อปี ค.ศ.1912 หลังการปฏิวัติล้มราชวงศ์ชิง ที่นำโดย ดร.ซุนยัดเซ็น หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยปักกิ่งก็เป็นที่บ่มเพาะชนชั้นปกครองของจีนยุคใหม่มากมาย เป็นศูนย์กลางการแผยแพร่แนวคิดมาร์กซิสม์ในประเทศจีน รวมไป ถึงเป็นฟักตัวของ เหมาเจ๋อตง อันเคยทำงานชั่วคราวในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ปัจจุบันมหาวิทยาลัยปักกิ่งเป็นมหาวิทยาลัยสหสาขาวิชาขนาดใหญ่ ประกอบด้วย 29 คณะ เปิดสอนวิชาต่างๆ มากกว่าร้อยสาขา มีประเพณี และวัฒนธรรม อันเก่าแก่ยาวนาน มีการประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั่วโลก และมีอาจารย์อยู่มากกว่า

Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร

 1. หลักสูตรภาษาจีนเร่งรัดสำหรับนักศึกษาต่างชาติ | Long - Term Intensive Chinese Training Programs
 2. เป็นการเรียนหลักสูตรภาษาจีนแบ่งออกเป็นระดับต้น กลาง สูง โดยรายวิชาการเรียนจะแบ่งเป็นฟัง พูด อ่าน เขียน นอกจากนี้ยังมีเสริมวิชาภาษาจีนธรุกิจ รวมถึงวิชาตัวอักษรและคำศัพท์ทางธุรกิจด้วย

  ค่าเรียน
  หลักสูตร
  ค่าสมัคร
  ค่าเรียน

  หลักสูตรภาษาจีนเร่งรัดระยะยาว

  400 หยวน

  28,000 หยวน / เทอม

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย


  ประเภทที่พัก

  ราคาที่พัก ต่อ คน

  ห้องชุด ( 2 ห้องนอนเดี่ยว)โดยแบ่งเป็น 2 ห้องนอน ห้องนอนละ 1 คน
  ภายในห้องชุด มีห้องน้ำ ห้องรับแขก โทรทัศน์ โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ
  130 หยวน ต่อวัน

  หมายเหตุ
  - ค่ามัดจำที่พัก 3000 หยวน
  - ค่าน้ำ ค่าไฟ ฟรี
  - โทรศัพท์ในหอพักใช้ระบบ 201
  - การใช้อินเตอร์เน็ตสามารถเล่นภายในห้องพักได้ 30 หยวน ต่อ เดือน
  - ภายในหอพักมีห้องซักผ้ารวม ห้องครัวรวม
  - ค่าที่พัก 1 เทอม ประมาณ 135 วัน (ประมาณการ)


ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ Bei่jing University เงินหยวน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
ค่าที่พัก
(ประมาณการ 135 วัน)
ค่าวีซ่า  
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-ปักกิ่ง สายการบิน Air China  
รวมค่าใช้จ่าย  
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 5 บาท/หยวน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย
 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้
  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)
  • สำเนายรับรองการจบการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)
  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
  • Recomment Letter จากทางมหาวิทยาลัยหรือบริษัท (ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ) 1 ฉบับ
  • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ปกครอง 1 ฉบับ
 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ
 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท
  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาโทรสารหลักฐานใบโอนเงินมายัง 0-2229-4479 พร้อมระบุชื่อผู้สมัครและมหาวิทยาลัยที่สมัคร
  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
 • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี
ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • อายุ 18 - 45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย


Gallery | ดูรูปทั้งหมด