HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Online Chinese Study | โครงการเรียนภาษาจีนออนไลน์
เรียนภาษาจีนออนไลน์ เป็นการเรียนภาษาจีนรูปแบบใหม่ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนกับครูผู้สอนคนจีนจากประเทศจีนผ่านระบบออนไลน์ โดยเป็นการสอนสด ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนแบบตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่มเล็ก (สามารถโทรสอบถามตารางกับทางศูนย์) โดยแบ่งการสอนเป็น 2 รูปแบบคือ คอร์สสำหรับผู้ใหญ่และคอร์สสำหรับเด็ก
ค่าเรียนเริ่มต้น 230 บาทต่อครั้งต่อคน (รายละเอียดสอบถามที่ศูนย์)
 

ตัวอย่างเรียนเป็นกลุ่มเล็ก
 

ตัวอย่างเรียนตัวต่อตัว
คอร์สสำหรับผู้ใหญ่ เน้นการสอนตั้งแต่เริ่มออกเสียงสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานหรือสามารถจัดชั้นไปอยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยมีการทดสอบผู้เรียนเพื่อจัดระดับแบ่งการสอนเป็น 12 ระดับ คือ
คอร์สเริ่มแรก (ระดับ1-2) เที่ยบเท่า HSK-1
คอร์สระดับต้น (ระดับ3-4) เที่ยบเท่า HSK-2
คอร์สระดับกลาง (ระดับ5-8) เที่ยบเท่า HSK-3
คอร์สระดับสูง (ระดับ9-12) เที่ยบเท่า HSK-4
หลักสูตรจะดำเนินการสอนเพื่อนำไปสู่การสอบ HSK 4 เมื่อจบหลักสูตร นอกจากนี้ยังทำให้ผู้เรียนได้มีการฝึกทั้ง 4 ทักษะได้แก่ การฟัง พูด อ่านและเขียน


โดยแบ่งการเรียนเป็นการเรียนแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่มเล็ก
 • การเรียนแบบตัวต่อตัว เป็นการเรียนออนไลน์หนึ่งนักเรียนต่อหนึ่งครูผู้สอน โดยนักเรียนสามารถนัดหมายเวลากับทางครูผู้สอนที่ทำการสอนสด รวมถึงสามารถเรียนที่ไหนก็ได้ขอเพียงมี คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ท อีกทั้งยังเป็นการเรียนแบบ Interactive ซึ่งทำให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อ และยังสามารถดูย้อนหลังเพื่อทบทวนได้อีกด้วย
 • การเรียนแบบกลุ่มเล็ก เป็นการเรียนที่นักเรียนมาเรียนที่ศูนย์ (สามารถเช็คตารางเวลาเรียนกับทางศูนย์) โดยมีจำนวนนักเรียนต่อห้องไม่เกิน 4 คนต่อห้องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุด โดยทางศูนย์ได้จัดห้องเรียนเฉพาะที่มีจอภาพขนาดใหญ่ มีกล้องและไมโครโฟนเพื่อให้นักเรียนและครูผู้สอนได้โต้ตอบกันได้
คอร์สสำหรับเด็ก

ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สอนเด็กตั้งแต่พูดไม่ได้ ให้เด็กได้เรียนภาษาจีนโดยไม่รู้สึกเบื่อ ให้เด็กได้มีส่วนร่วมผ่านเรื่องราวต่างๆ พร้อมเล่นเกมส์กับครูผ่านทางการสื่อสารภาษาจีนและการออกท่าทาง เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 10 ขวบ เนื้อหาจะมุ่งไปสู่การวัดผลข้อสอบ YCT ทำให้ผู้ปกครองรู้พัฒนาการของเด็กว่าอยู่ในช่วงใด

โดยแบ่งการเรียนเป็นการเรียนแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่มเล็ก

 • การเรียนแบบตัวต่อตัว เป็นการเรียนออนไลน์หนึ่งนักเรียนต่อหนึ่งครูผู้สอน โดยนักเรียนสามารถนัดหมายเวลากับทางครูผู้สอนที่ทำการสอนสด รวมถึงสามารถเรียนที่ไหนก็ได้ขอเพียงมี คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ท อีกทั้งยังเป็นการเรียนแบบ Interactive ซึ่งทำให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อ และยังสามารถดูย้อนหลังเพื่อทบทวนได้อีกด้วย
 • การเรียนแบบกลุ่มเล็ก เป็นการเรียนที่นักเรียนมาเรียนที่ศูนย์ (สามารถเช็คตารางเวลาเรียนกับทางศูนย์) โดยมีจำนวนนักเรียนต่อห้องไม่เกิน 4 คนต่อห้องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุด โดยทางศูนย์ได้จัดห้องเรียนเฉพาะที่มีจอภาพขนาดใหญ่ มีกล้องและไมโครโฟนเพื่อให้นักเรียนและครูผู้สอนได้โต้ตอบกันได้
ค่าใช้จ่าย ค่าเรียนต่อครั้งเริ่มต้น 230 บาทต่อหนึ่งคาบต่อคน (กรณีเป็นกลุ่มเล็ก) โดยรายละเอียดค่าเรียนสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์
เงื่อนไขในการสมัคร
หลักสูตรตัวต่อตัว
 1. ผู้สมัครอายุต่ำกว่า 10 ปีควรสมัครหลักสูตรเด็ก สำหรับผู้ที่อายุกว่า 10 ปีแนะนำให้สมัครหลักสูตรผู้ใหญ่
 2. กรณีสมัครหลักสูตรตัวต่อตัว ผู้เรียนต้องมีคอมพิวเตอร์พร้อมกลัองและไมโครโฟน (ติดตั้ง Google Chrome)
 3. ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาจีน ถ้ามีพื้นฐาน จะมีการวัดระดับก่อนเริ่มเรียน
 4. สามารถสมัครพร้อมชำระเงินเพื่อรับรหัสสำหรับเข้าระบบเพื่อนัดเวลาเรียน
เงื่อนไขในการสมัคร
หลักสูตรกล่มเล็ก
 1. ผู้สมัครอายุต่ำกว่า 10 ปีควรสมัครหลักสูตรเด็ก สำหรับผู้ที่อายุกว่า 10 ปีแนะนำให้สมัครหลักสูตรผู้ใหญ
 2. รบกวนเช็คตารางเวลาที่สอนกับทางศูนย์
 3. ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาจีน ถ้ามีพื้นฐาน จะมีการวัดระดับก่อนเริ่มเรียน
 4. สามารถสมัครเพื่อจองที่โดยในแต่ละคลาสจะรับผู้เรียนไม่เกิน 4 คน
สถานที่รับสมัคร
 • ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
  ที่อยู่ 217/16 ห้องเลขที่ 5 ชั้น 7 กรีึนแสปช อาคารอโศกทาวเวอร์ ถนนอโศกมนตรี คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพ ฯ 10110 (สถานีรถไฟใต้ดินสถานีเพชรบุรี ประตู 2 เดินย้อนมาประมาณ 300 เมตร)
  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2258-6657-8, 089-790-7744, 086-627-1751
วิธีการชำระเงิน
 • เงินสด สามารถชำระได้ที่ "ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN"
 • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 451-1-03721-4
  เมื่อทำการโอนแล้ว กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี พร้อมแจ้งชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร หมายเลขโทรศัพท์ มาที่ 0-2258-6659
 • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
เงื่อนไขการยกเลิก
 1. กรณียกเลิก ทางบริษัท ฯ สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ
 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม
 2. กรณีนัดกับทางครูผู้สอนแล้วไม่เข้ามาเรียน ทางศูนย์ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าเรียนครั้งนั้นๆ

สอบถามรายละเอียดและจอง | Question and Reservation
Name | ชื่อ-สกุล
Nickname | ชื่อเล่น

Name Reserved | ต้องการจองชื่อ
Program | โครงการ
Question | หัวข้อคำถาม
Detail | รายละเอียด
E-mail Address | อีเมลล์
Contact Number | เบอร์ติดต่อ
Contact Back | ให้ติดต่อกลับ Mail Phone