HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs

Scholarship | ทุนการศึกษา

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อจีน ให้บริการปรึกษาเรื่องทุนการศึกษาในจีน รวมถึงให้บริการรับสมัครทุน ทั้งทุนรัฐบาล ทุนมณฑลหรือมหานคร ทุนเมืองและทุนมหาวิทยาลัย รวมถึงทุนขงจื๊อด้วย
รายละเอียด ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN ให้บริการข้อมูลทุนการศึกษา เตรียมเอกสารและรับสมัครทุนการศึกษารวมถึงติดตามผลและอำนวยความสะดวกให้เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น จองตั๋วเครื่องบิน ทำวีซ่าและอื่นๆ
มหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการ ทางศูนย์มีมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการปี 2017 ตามข้อมูลด้านล่าง (รายละเอียดสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์)
รายละเอียดทุน

ทุนที่ให้ในแต่ละประเภทจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายแตกต่างกัน ทุนรัฐบาลจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทุนมณฑลมีทั้งครอบคลุมทั้งหมดและบางส่วน ทุนมหาวิทยาลัยอาจครอบคลุมเฉพาะค่าสมัครและค่าเล่าเรียนหรือรวมค่าที่พัก

รายชื่อมหาวิทยาลัย เมือง ประเภททุน
Beihang Univesity Beijing ทุนรัฐบาล
Harbin Engineering University Harbin ทุนมหาวิทยาลัย
Zhejiang University Hangzhou ทุนรัฐบาล ทุนมณฑล ทุนมหาวิทยาลัย
Xiamen University Xiamen ทุนมหาวิทยาลัย ทุนขงจื๊อ
South China University of Technology Guangzhou ทุนมหาวิทยาลัย
Jiangsu Normal University Xuzhou ทุนมณฑล ทุนมหาวิทยาลัย
Nanjing University of Technology Nanjing ทุนมณฑล
Northwest University Xi'an ทุนมหาวิทยาลัย ทุนขงจื๊อ
South China Normal Univesity Guangzhou ทุนรัฐบาล ทุนมณฑล ทุนมหาวิทยาลัย
Tianjin University Tianjin ทุนมหาวิทยาลัย
Yangzhou University Yangzhou ทุนมหาวิทยาลัย ทุนขงจื๊อ
Nantong University Nantong ทุนมณฑล
การสมัคร ทุนแต่ละประเภทของแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีวันปิดรับสมัครไม่เหมือนกัน สามารถสอบถามได้ที่ศูนย์
บริการของทางศูนย์ ทางศูนย์ให้บริการรับสมัคร ติดตามผล รวมถึงจองตั๋วเครื่องบิน ทำวีซ่า และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก การพิจารณาให้ทุนจะขึ้นกับแต่ละประเภทของทุน เช่นทุนรัฐบาลจะถูกพิจารณาโดยรัฐบาล ทุนมหาวิทยาลัยทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนโดยตรงซึ่งจะทราบผลได้โดยตรงกับมหาวิทยาลัย
เงื่อนไขสำหรับผู้สมัครทุนการศึกษา
  • ผู้ได้รับทุน ไม่สามารถทำการโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น
  • ผู้ได้รับทุนจะรับทุนเพียงแห่งเดียว
  • ผู้ได้รับทุนต้องเดินทางไปศึกษาตามวันเวลาที่กำหนด
  • ผู้ได้รับทุนต้องศึกษาเงื่อนไขของทุนให้ละเอียด เพราะผู้ให้ทุนสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้