HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Scholarship | ทุนทัศนศึกษา

Scholarship for International Students | ทุนทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่กวางเจา

รายละเอียด เป็นทุนที่ให้คนที่นักเรียนชาวจีนโพ้นทะเลที่มาจากต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม มาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนและการพัฒนาของจีน สร้างความเข้าใจและมิตรภาพร่วมกัน ถ้าคุณสนใจ สามารถเข้าร่วมกับซัมเมอร์แคมป์ ที่มหาวิทยาลัยและสมาคมแลกเปลี่ยนของชาวมณฑลกวางตุ้งโพ้นทะเลจัดขึ้น
ผู้เข้าร่วม นักเรียนระดับมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยชั้นนำหรือผู้ที่จบการศึกษาไม่เกิน 2 ปี
 
วันที่ เวลา กิจกรรม
8 ก.ค. เช้า บ่าย รถรับส่งที่สนามบิน ลงทะเบียน
ค่ำ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย พบปะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักเรียนจีน
9 ก.ค. เช้า พิธีเปิด
บ่าย ชมอุปรากรจีน กิจกรรม
ค่ำ กิจกรรมกีฬา ปิงปอง แบดมินตัน
10 ก.ค เช้า เยี่ยมชม ท่าเรืออันเก่าแก่ วัมเปา
บ่าย เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ชาวจีนโพ้นทะเล พิพิธภัณฑ์ศิลปะ เมืองดอกไม้
ค่ำ นั่งเรือล่องแม่น้ำเพิร์ล
11 ก.ค ทั้งวัน เยี่ยมชมบริษัทไฮเทค เมืองเสิ่นเจิ้น สัมผัสวัฒนธรรมจีน
12 ก.ค เช้า บรรยายหัวข้อพิเศษเขตกวางตุ้ง ฮ่องกง มาเก๊า
บ่าย บรรยายหัวข้อพิเศษเขตกวางตุ้ง ฮ่องกง มาเก๊า
ค่ำ เรียนรู้วัฒนธรรมจีน การแกะสลัก การพิมพ์ลาย
13 ก.ค เช้า เยี่ยมชม Shenzhen Qianhai Hall
บ่าย เยี่ยมชมบริษัทของเมืองเสิ่นเจิ้น
14 ก.ค เช้า จิบน้ำชายามเช้า
บ่าย เยี่ยมชมบ้านพักดร.ซุนยัดเซ็น
15 ก.ค เช้า เยี่ยมชม Chen Clan Ancestral Hall
บ่าย เดินชมถนนปักกิ่ง
16 ก.ค เช้า เยี่ยมชม ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมมหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็น สวนแห่งความประทับใจหลิงหนาน
บ่าย เยี่ยมชมบริษัทในกวางเจา
18 ก.ค เช้า บรรยายหัวข้อพิเศษเขตกวางตุ้ง ฮ่องกง มาเก๊า
  บ่าย พิธีปิดพร้อมการแสดง รับประทานอาหารเย็น
19 ก.ค เดินทางกลับ
จำนวนนักเรียนที่รับ 80 คนจากทั่วโลก
ระยะเวลาเดินทาง 8-19 กรกฎาคม 2018
ค่าใช้จ่ายรวม
 1. ค่าที่พัก ค่าอาหาร
 2. ค่าอาจารย์และค่าทัวร์ในช่วงซัมเมอร์แคมป์
 3. ค่าท่องเที่ยวในประเทศ
ค่าใช้จ่ายไม่รวม
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิ
 2. ค่าวีซ่า
 3. ค่าดำเนินการเอกสาร 3,000 บาท
  (ทางศูนย์ให้บริการจองตั๋วเครื่องบิน และทำวีซ่าให้กับผู้เดินทาง)
เอกสารในการสมัคร
 1. กรอกใบสมัคร (สามารถมากรอกได้ที่ศูนย์) พร้อมรูปถ่ายสี 5 ใบ (ตามข้อกำหนดสถานฑูต)
 2. Transcript
 3. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
 4. Resume
 5. เงินมัดจำ 5,000 บาท (กรณีได้ทุนแล้วไม่ไป ทางมหาวิทยาลัยและศูนย์สงวนสิทธิในการคืนเงินมัดจำ)
วันรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อจีน OREN
หมายเหตุ ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้พิจารณาให้ทุน คำตัดสินของมหาวิทยาลัยและศูนย์แนะแนว OREN ถือเป็นที่สุด
ทางศูนย์ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียด | Question
Name | ชื่อ-สกุล
Nickname | ชื่อเล่น

Name Reserved | ต้องการจองชื่อ
Program | โครงการ
Question | หัวข้อคำถาม
Detail | รายละเอียด
E-mail Address | อีเมลล์
Contact Number | เบอร์ติดต่อ
Contact Back | ให้ติดต่อกลับ Mail Phone