HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Scholarship Project | โครงการสมัครให้ได้ทุน 2564

โครงการสมัครให้ได้ทุน 2564 (อยากได้ทุน ใครว่ายาก ปรึกษา OREN สิ)

รายละเอียด เป็นโครงการรับสมัครทุนให้นักเรียนที่สนใจต้องการได้ทุนโดยไม่มีการปิดกั้นประเภททุน มหาวิทยาลัย หลักสูตร เพื่อเปิดโอกาสให้ทุนคนได้ทุนตามศักยภาพของแต่ละคน
จุดประสงค์
 • ให้น้องๆได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับทุน (ประเภททุน ข้อกำหนด คุณสมบัติ)

 • ให้น้องๆมีโอกาสที่หลากหลายในการเลือกทุน

 • ให้น้องๆได้ทุนที่เหมาะสมตามความสามารถ

 • ให้น้องๆรู้ถึงโอกาสและความเสี่ยงในการได้ทุน

สิ่งที่น้องๆจะได้รับจากโคงการ
 • แนะนำข้อมูลเรื่องทุนแต่ละประเภท
 • ประเมินโอกาสและความเสี่ยงในการสมัครทุนก่อนตัดสินใจ
 • ตรวจสอบเอกสาร เช็คความถูกต้องของภาษา เช่น การเขียน Study Plan
 • ติดต่อ ประสานงานกับมหาวิทยาลัยเรื่องผลการสมัคร
 • บริการขอวีซ่าจีน
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน
 • เตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง
 • ให้คำแนะนำในช่วงการเรียนจนจบการศึกษา
ประเภททุน ทางศูนย์จะยื่นสมัครทุนตามการวิเคราะห์และพูดคุยกับน้องๆโดยแบ่งเป็น

 • ทุนเต็มจำนวน
 • ทุนค่าเรียนเต็มจำนวน
 • ทุนบางส่วนหรือทุนให้เปล่า
ผู้เข้าร่วม คนที่สนใจสมัครเรียนระดับปริญญาตรี โท หรือปริญญาเอก
จำนวนนักเรียนที่รับ จำกัดจำนวน 30 คนเข้าร่วมโครงการ
ปิดรับสมัคร 31 มีนาคม 2564
การคิดค่าใช้จ่าย การคิดค่าใช้จ่ายจะขึ้นกับประเภททุนที่น้องได้

ถ้าน้องไม่ได้ทุน เราไม่เก็บค่าบริการ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อจีน OREN หรือ Line @oren
มหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการ
(ปริญญาตรี)
มหาวิทยาลัย ประเภททุน จุดเด่น
Tianjin University ทุนเต็มจำนวน
ทุนค่าเรียนเต็มจำนวน
มหาวิทยาลัยชั้นนำของเทียนสิน
Chongqing University ทุนเต็มจำนวน มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของฉงชิ่ง
Donghua University ทุนเต็มจำนวน
ทุนค่าเรียนเต็มจำนวน
มหาวิทยาลัยชั้นนำของเซี่ยงไฮ้
Shanghai Ocean University ทุนเต็มจำนวน
ทุนค่าเรียนเต็มจำนวน
มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านสมุทธศาสตร์
Tongji University ทุนเต็มจำนวน
ทุนค่าเรียนเต็มจำนวน
หนึ่งในสามมหาวิทยาลัยหลักเซี่ยงไฮ้
Southwestern University of Finance and Economics ทุนเต็มจำนวน
ทุนค่าเรียนเต็มจำนวน
มหาวิทยาลัยหลักด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน
Northwest University ทุนเต็มจำนวน
ทุนค่าเรียนเต็มจำนวน
มหาวิทยาลัยหลักของซีอาน
Shanghai International Studies University ทุนค่าเรียนเต็มจำนวน มหาวิทยาลัยด้านภาษาต่างประเทศของเซี่ยงไฮ้
Shanghai University of Finance and Economics ทุนค่าเรียนเต็มจำนวน มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน
Yangzhou University ทุนค่าเรียนเต็มจำนวน หนึ่งในมหาวิทยาลัยของมณฑลเจียงซู
Beijing Language and Culture University ทุนบางส่วน / ทุนให้เปล่า มหาวิทยาลัยสอนภาษาจีนให้ต่างชาติอันดับหนึ่ง
University of International Business and Economics ทุนบางส่วน / ทุนให้เปล่า มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินปักกิ่ง
Beihang University ทุนบางส่วน / ทุนให้เปล่า มหาวิทยาลัยด้านอากาศยานและอวกาศอันดับหนึ่ง
Northeast University of Finance and Economicss ทุนบางส่วน / ทุนให้เปล่า มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินต้าเหลียน
Jiangsu Normal University ทุนเต็มจำนวน
ทุนบางส่วน / ทุนให้เปล่า
มหาวิทยาลัยด้านการสอนของเจียงซู