HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Internship+Study Chinese | ฝึกงาน+เรียนภาษาจีน

ฟรี สนใจลงทะเบียนสัมมนา ฝึกงานทีจีน ใครว่ายาก 21 เม.ย. 61 10.00 น. จองที่ได้ที่ 097-245-8294, 086-627-1751 รีบหน่อยนะค่ะ ที่นั่งมีจำกัดค่ะ
Sponsorship Hospitality Internship in Hangzhou
รายละเอียด

โครงการเรียนภาษาและฝึกงานที่เมืองหังโจว ประเทศจีน ระยะเวลา 3, 4 และ 6 เดือน โดยสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดทั้งปี เพื่อพัฒนาศักยภาพทางภาษาในระหว่างช่วงฝึกงาน เตรียมพร้อมรับความท้าทายของโลกธุรกิจการค้าและ ในขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพของโรงแรมชั้นนำในประเทศจีน ร่วมกับชาวจีนและชาวต่างชาติอีกด้วย

ช่วงเวลาฝึกงาน ระยะเวลา 3, 4 และ 6 เดือน ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดทั้งปี (ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ วันละ 9 ชั่วโมง)
ตำแหน่งงานที่รับ F&B, Front Desk and Housekeeping
สาขาที่เปิดรับ ทุกสาขา โดยเฉพาะสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ค่าตอบแทน
รายละเอียด
รายรับ
เงินหยวน เงินบาท
3 เดือน 1,500 x 3 22,500
4 เดือน 1,500 x 4 30,000
6 เดือน 1,500 x 6 45,000
ฟรี!! ที่พักและอาหาร* (อาหารของพนักงานมีให้ที่โรงอาหารในโรงแรม, ที่พักไม่ร่วมค่าน้ำ ค่าไฟและอินเตอร์เน็ต)
คุณสมบัติ
 • อายุ 19-30 ปีขึ้นไป ทุกสาขา โดยเฉพาะสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษมีความรู้ด้านภาษาจีนไม่ก็ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี (ถ้าได้ภาษาจีน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถปรับตัวเข้ากับต่างชาติและวัฒนธรรมของคนจีนได้
 • สามารถเข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลาได้
ขั้นตอนการสมัคร
 • ส่ง Resume และรูปถ่าย 2 นิ้ว มายัง ieo.oren01@gmail.com, consult@ieo.co.th เพื่อทำการพิจารณาเบื้องต้น พร้อมศึกษาข้อมูลโครงการฯ
  อย่างละเอียดถี่ถ้วน
 • กรอกใบสมัครออนไลน์ Application Online ที่ www.ieostudyabroad.com
 • ยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ โดยชำระค่าธรรมเนียมการสมัครโครงการจำนวน 5,000 บาทถ้วน
 • เตรียมตัวเข้าสัมภาษณ์งานกับทางนายจ้างและดำเนินเอกสารอื่นๆ ในลำดับต่อไป
เหตุผลที่เลือกฝึกงาน
 • โรงแรมที่รับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงาน ล้วนแต่เป็นโรงแรม Hi-end ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วโลก และมีรองรับหลากหลากหลายที่ ครอบคลุมการฝึกงานหลากหลายสาขา
 • ทำให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์การฝึกงานระดับสากล พร้อมทั้งสร้างเสริมความเป็น มืออาชีพ สามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์ ความรู้ไปพัฒนาตนเองได้ในอนาคต
 • เสริมสร้างพัฒนาระดับภาษาทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
 • ค่าตอบแทนที่คุ้มค่า
 • ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ระบบการทางานในโลกธุรกิจของชาวจีน ประเทศที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมหาอานาจแห่งทวีป เอเชียและคุณจะได้เรียนรู้ว่าเพราะเหตุใดบริษัทต่างชาติจานวนมากถึงนิยมมาลงทุนธุรกิจที่ประเทศจีน
โรงแรมที่เข้าร่วม
ค่าใช้จ่ายโครงการ
ค่าใช้จ่าย
จำนวนเงิน
ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ
5,000
ค่าโครงการ (ระยะเวลา 3, 4 และ 6 เดือน)
8,000
ค่ามัดจำโครงการ (จะได้คืนเมื่อจบโครงการ)
5,000
อัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมค่า Airport pickup, ค่าที่พัก, ค่าอาหารระหว่างทำงาน, ค่าโปรแกรม, ค่าวีซ่า, ค่าประกันอุบัติเหตุ
ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวม
 • ค่าตรวจร่างการที่ไทย (แนะนำเป็นโรงพยาบาลจุฬา)
 • ค่าตรวจร่างกายที่จีน 500 – 600 หยวน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าไฟ ค่าน้ำและค่าอินเตอร์เน็ตของหอพัก (หารเฉลี่ยตามจำนวนคน)