Zhejiang University

บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย

ภายในอาคารที่พัก


ห้องคู่

ห้องคู่

ห้องคู่

ห้องเดี่ยว

ห้องน้ำส่วนตัว

ตู้เย็นรวม

เครื่องซักผ้ารวม

สภาพห้องเรียน