โครงการสอบชิงทุนศึกษาต่อมณฑลเจียงซู จำนวน 21 ทุน ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสารมิตร
จัดสอบโดย ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อจีน OREN
___________________________________________________________________________________________________
Jiangsu Jasmin Scholarship Examination For March Semester 2016 [on 28 November 2015 At Srinakharinwirot University