Orientation of New Student on September Semester 2019
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เทอมกันยายน 2019

ปฐมนิเทศ กันยายน 2019 พร้อมให้ข้อมูล ประกันสุขภาพ AIG นิตยสารจีนไทย
สายการบิน Juneyao ส่งของกลับไทย ยินดีให้ข้อมูล ด้วยความเต็มใจ
บริการตั้งชื่อจีน ประชุมนักเรียนชุดแรก
รับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ประชุมนักเรียนชุดสอง
รับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์
พาร์ทเนอร์มาร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
 
บรรยากาศภายในงาน
รับวุฒิบัตรสอบผ่านหลักสูตรเตรียมความพร้อม
   
รับวุฒิบัตรสอบผ่านหลักสูตรเตรียมความพร้อม