Orientation of New Student on September Semester 2018
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เทอมกันยายน 2018

ปฐมนิเทศ กันยายน 2018 ทีม OREN ประกันสุขภาพ AIG นิตยสารจีนไทย
บริการตั้งชื่อจีนให้ฟรี ทีมงานใจดี ยินดีให้ข้อมูล ด้วยความเต็มใจ
รับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์
รับของรางวัลจาก Bank of China
ICBC แจกของรางวัลให้ผู้ถือบัตร
บรรยากาศภายในงาน
พี่ๆพร้อมให้ข้อมูลในแต่ละเมือง
บรรยากาศภายในงาน