Orientation of New Student on Sep 2010
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เทอมกันยายน 2010

ปฐมนิเทศน์ กันยายน 2010 ธนาคารแห่งประเทศจีน นิตยสารจีน-ไทย เจ้าหน้าที่
ให้บริการเต็มที่ สอบถามปัญหา แนะนำการใช้ชีวิตในจีน พูดคุยกับศิษย์เก่า
   
บรรยากาศภายในงาน