Orientation of New Student on March Semester 2019
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เทอมมีนาคม 2019

ปฐมนิเทศ มีนาคม 2019 พร้อมให้ข้อมูล ประกันสุขภาพ AIG นิตยสารจีนไทย
สมาคมนักเรียนไทยในจีน ส่งของกลับไทย ยินดีให้ข้อมูล ด้วยความเต็มใจ
รับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์
เพื่อเตรียมพร้อมเรียนต่อจีน
พาร์ทเนอร์มาร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
บรรยากาศภายในงาน
บรรยากาศภายในงาน
บรรยากาศภายในงาน